setrow($_GET['row']); $defaultaction=$module->defaultaction; if ($action=="") $action=$module->defaultaction; ob_start(); if ((!$module->access($action,$module))){ $right=1; if ($errmess=="") $errmess="Je bent niet (meer) ingelogd. Om deze site te bezoeken moet je inloggen."; if ($user->id>0) $errmess="Helaas. Je hebt geen toegang tot deze pagina!" ; if ($_GET['redirect_url']<>"") $redirect_url=$_GET['redirect_url']; if ($_GET['$redirect_url']=="") $redirect_url=SITE_ROOT."/".$param.""; $redirect_url=str_replace(array('pipe=1','json=1'),array('',''),$redirect_url); if (isAjax()) { header("Location: ".SITE_ROOT."/users/login/?redirect_url=".urlencode($redirect_url)); } else { $mod=&cl('users'); $mod->login($errmess); } } else { $header_title=$module->name; $id=$module->$action(); } $inner_content=ob_get_contents(); ob_end_clean(); if ($errmess=='') include("$blocksroot/blocks.php"); if ($redirect_url==null) $redirect_url=''; if ((($_GET['json']==1) && (isAjax()) ) ||($_GET['jsonoverride']==1)) { if ($jsonstatus=='json') echo $inner_content; else echo json_encode(array('status'=>$jsonstatus,'message'=>$inner_content,'redirect'=>$redirect_url)); } else if ( ($pipe==1) || (isAjax())|| (isXml())) { echo $inner_content; } else { if ($inner_content<>'') $inner_content ="
$inner_content
"; if ($action=='home') include("template_home.php"); else include("template.php"); } ?>